Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΦΗΤΙΚΟ?Παλαιά Διαθήκη- Προφήτης Ζαχαρίας- Θ' , ΙΓ ' - ΙΕ'

Παραθέτω ένα απόσπασμα από την Παλαιά διαθήκη, για όλους ....

 
" Διότι σας, ω Ιουδαίοι μου, θα σας χρησιμοποιήσω, ως τόξον μου τεντωμένο,και τους Ισραηλίτες, ως φαρέτρα πλήρη βελών. Θα ενθαρρύνω εξέγερση των τέκνων σου, ω Σιών, εναντίον των τέκνων των Ελλήνων, και θα σε χειριστώ ως μάχαιραν, πολεμιστών.Ο Κύριος θα επέλθει, κατά των εχθρών τούτων, ως Ακτίς αστραπής. Θα σαλπίσει κατ' αυτών, την πολεμική του σάλπιγγα, και θα βαδίσει κατ' αυτών, με αναστάτωση καταστρεπτική. Θα βοηθήσει τους Ιουδαίους,και θε καταστρέψουν τους Έλληνες. Θα τους χώσουν με τους λίθους της σφενδόνης των, ΚΑΙ ΘΑ ΠΙΟΥΝ ΤΟ ΑΊΜΑ ΤΩΝ (ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ) ως πίνουν τον οίνον. Θα γεμίσουν δοχεία απο  αίμα των(των Ελλήνων) όπως είναι γεμάτε, Άι φιαλαι του θυσιαστηρίου, και του θυσιαστήριο των ολοκαυτωματων"
< Παλαια  Διαθήκη- Προφήτης Ζαχαρίας- Θ' , ΙΓ ' - ΙΕ'


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Ο Καιρός.

....για να δούμε τι θα δούμε στην Τ.V.......